آدرس:

استان مرکزی- شهرستان زرندیه- کیلومتر 75 اتوبان تهران – ساوه- شهرک صنعتی مامونیه- انتهای کمربندی جنوبی- بعد از میدان خوارزمی- نبش خیابان 31 صندوق پستی: 91311- 39418

تلفن:

08645251074
08645251075
08645251076
مدیریت:08645251055

ارسال پیام: