اولین کارخانه تولید چوب بستنی ایران در زرندیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار زرخبر، با حضور استاندار استان مرکزی، اولین کارخانه تولید چوب بستنی ایران در شهرک صنعتی مامونیه واقع در شهرستان زرندیه افتتاح شد. این شرکت در مدت 8 ماه و با سرمایه گذاری بخش خصوصی با هزینه ای بالغ بر 250 میلیارد ریال ساخته و بهمن ماه سال جاری وارد عرصه تولید چوب بستنی شد. این کارخانه روزانه 10 میلیون چوب بستنی تولید می کند و در طرح توسعه تولید قابلیت تولید 20 میلیون چوب بستنی را دارد. با راه اندازی این کارخانه 170 نفر به طور مستقیم مشغول به کار شدند.

اولین کارخانه تولید چوب بستنی ایران در زرندیه افتتاح شد